Đệ Nhất Vương Giả

Hồi Đáo Tam Quốc 2 > Cẩm nang > Đệ Nhất Vương Giả

Thân gửi Tướng Quân,

Để hỗ trợ cho các vị Tướng Quân cùng chinh chiến trong chiến trường Tam Quốc, Hồi Đáo Tam Quốc 2 xin khai mở sự kiện Đệ Nhất Vương Giả để tìm kiếm những vị Tướng Quân hùng mạnh trong Hồi Đáo Tam Quốc 2.

de-nhat

 

Giới Thiệu

Thời gian: Từ ngày 06/12 – 14/12

Điều kiện: Tất cả các Tướng Quân tham gia trải nghiệm Hồi Đáo Tam Quốc 2 có thể tham gia

Nội Dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện khi các vị Tướng Quân có thể tham gia hoạt động Địa Chủ và bắt Khổ Công theo quy định sẽ nhận được điểm quà tặng.

dia chu

 

1. Bắt được 1 Khổ Công bất kỳ : Được + 1 điểm

2. Bắt được Khổ Công nằm trong top 20 đấu trường: Được +3 điểm

3. Bắt được Khổ Công nằm trong top 10 đấu trường:  Được +5 điểm

4. Bị bắt làm Khổ Công: Sẽ – 3 điểm.(mỗi ngày chỉ trừ tối đa 3 điểm Khổ Công)

Phần Thưởng

1.Quà tặng Tích Điểm: (Được cộng dồn theo điểm)

Số điểm Quà Tặng Số lượng
5 Thẻ 5 Vạn Bạc 5
15 200 Vàng khóa 1
Bánh Trung Thu 5
30 Thần Dực Vũ 5
Đỉnh Cấp Chiêu Mộ Lệnh 5
Bánh Trung Thu 5
50 Tiến Bậc Đan 300
Đỉnh Cấp Chiêu Mộ Lệnh 5
Thẻ 5 Vạn Bạc 20
Túi Bảo Thạch Cấp 5 3
Ngự Linh Đan 10
100 Chúc Phúc Đại Lễ Bao 5
Thẻ 5 Vạn Bạc 30
Bồi Dưỡng Đan 500
Bánh Trung Thu 30
Phi Thăng Exp Đan 10
Sử Thi Tướng Hồn Rương 30
Thần Dực Vũ 30
Ngự Linh Đan 50
Ảo Hóa Kim Giáp Liệt Diễm Hùng  tinh Phách 10

2.Quà tặng cho top 10 điểm quà tặng:

Quà Tặng Số Lượng
Phệ Cốt Dực 1
Bánh Trung Thu 10
Thần Dực Vũ 50
Thần Dực Linh 10
Ngự Linh Đan 50

3.Quà tặng cho top 3 điểm quà tặng:

Xếp Hạng Quà Tặng Số lượng
1 Thần Dực Vũ 100
Thần Dực Linh 30
Lữ Bố 1
2 Thẻ Chí Tôn Cam tướng 2
Linh Thú – Niên Thú 1
3 Tào Tháo Đại Rương 1

Chú Ý:

–Điểm địa chủ sẽ được tổng kết vào lúc 16:00h ngày 14/12.

Mỗi ngày tối đa báo danh 3 khổ công

-Khổ công bị bắt trong 2 ngày liên tiếp không được giống nhau.

-Các vị Tướng Quân Cần chụp hình bắt khổ công  để báo danh nhận thưởng.

hinh klho công

dau 2

 

Báo danh: Tại Đây

 

Hồi Đáo Tam Quốc 2

Tin tức liên quan