Hệ Thống Phó Bản

Hồi Đáo Tam Quốc 2 > Cẩm nang > Hệ Thống Phó Bản

Phó Bản

phui ban

Phó bản là hệ thống hỗ trợ người chơi có thể kiếm thêm được nhiều vật phẩm, trang bị, EXP.

 

pho ban 1

 

Mỗi chương sẽ có nhiều phụ bản, và cũng có rất nhiều chương để người chơi tham gia.

phu ban 2

 

Hồi Đáo Tam Quốc 2

Tin tức liên quan