Thương Khung Chi Dực

Hồi Đáo Tam Quốc 2 > Cẩm nang > Thương Khung Chi Dực

Thân gửi Tướng Quân,

Để hỗ trợ cho các vị Tướng Quân cùng chinh chiến trong chiến trường Tam Quốc, Hồi Đáo Tam Quốc 2 xin khai mở sự kiện Thương Khung Chi Dực với nhiều quà tặng hấp dẫn: Thẻ Chí Tôn Cam Tướng, Bộ Chiến Giáp Trục Quang  Cấp 70, Bộ Chiến Giáp Phi Vũ Cấp 70, Cánh Thương Khung Dực và rất nhiều Đỉnh Cấp Chiêu Mộ Lệnh đang chào đón các vị Tướng Quân .

 

thuo

Giới Thiệu

Thời gian: Từ 12:00h ngày 15/07 đến hết ngày 18/07

Điều kiện: Tất cả các Tướng Quân tham gia trải nghiệm Hồi Đáo Tam Quốc 2.

Phạm vi: Tất cả các cụm Máy Chủ

Nội Dung

Trong thời gian sự kiện diễn ra khi các vị Tướng Quân tiến hành Nạp Thẻ Tích Lũy đạt các mốc sẽ nhận được quà tặng tương ứng.

-Tích Lũy 1,000 Vàng

Phần Thưởng Số Lượng
Exp Tử Mã 2
Thẻ 10 Vạn Bạc 30
Phi Thăng Exp Đan 5
Exp Tử Thư 2
Chí Tôn Bảo Vật Rương 1
Đỉnh Cấp Chiêu Mộ Lệnh 5

 

1000

 

-Tích Lũy 5,000 Vàng

Phần Thưởng Số Lượng
Bồi Dưỡng Đan 50
Phi Thăng Exp Đan 5
Thẻ 20 Vạn Bạc 20
Exp Kim Mã 5
Cạnh Kỹ Phù 10
Huyền Thưởng Kim Phù 5
Chí Tôn Bảo Vật Rương 1
Đỉnh Cấp Chiêu Mộ Lệnh 20
Thẻ Chí Tôn Cam Tướng 1
Ngự Linh Đan 100

 

5000

 

-Tích Lũy 10,000 Vàng

Phần Thưởng Số Lượng
Thẻ Chí Tôn Cam Tướng 1
Trục Quang Hộ Thủ Cấp 70 1
Mũ Trục Quang Cấp 70 1
Trục Quang Chiến Giáp Cấp 70 1
Trục Quang Hộ Thối Cấp 70 1
Giày Trục Quang Cấp 70 1
Trục Quang Hộ Yêu Cấp 70 1
Thần Dực Vũ 50
Sử Thi Tướng Hồn Rương 1
Đỉnh Cấp Chiêu Mộ Lệnh 50

 

100000

 

-Tích Lũy 20,000 Vàng

Phần Thưởng Số Lượng
Thẻ Chí Tôn Cam Tướng 1
Phi Vũ Hộ Thủ Cấp 70 1
Mũ Phi Vũ Cấp 70 1
Phi Vũ Chiến Giáp Cấp 70 1
Phi Vũ Hộ Thối Cấp 70 1
Giày Phi Vũ Cấp 70 1
Phi Vũ Hộ Yêu Cấp 70 1
Đỉnh Cấp Chiêu Mộ Lệnh 100
Thương Khung Dực 1
Ngự Linh Đan 300

 

 

20

 

thuong

 

tuong

 

Cách Thức Tham Gia

Sau khi các vị Tướng Quân chọn vào Đặc Sắc để tham gia sự kiện.

đặc sắc

Giao diện của sự kiện

the

 

Chú ý: các vị Tướng Quân có thể nhận được tất cả quà tặng của các sự kiện Nạp Hoàn Trả, Quà Tiêu Phí, Tiêu Phí Hoàn Trả và Thương Khung Chi Dực trong suốt thời gian sự kiện.

Hồi Đáo Tam Quốc 2

Tin tức liên quan