Bảo Trì Ngày 30/11

Hồi Đáo Tam Quốc 2 > Bảo Trì > Bảo Trì Ngày 30/11

Thân gửi Chư Vị tướng quân,

Hồi Đáo Tam Quốc 2 xin thông báo sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ để tiến hành nâng cấp hệ thống.

HYZxiFD

Thời gian:

Từ 20h:30 ngày 30/11 đến 10h:00 ngày 01/12/2016

Phạm vi:

Toàn bộ các cụm máy chủ

Nội Dung

Trong thời gian bảo trì các vị Tướng Quân không thể đăng nhập vào game và không thể Nạp Thẻ.

Sau thời gian bảo trì, Tướng quân có thể tiếp tục tham gia trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của Hồi Đáo Tam Quốc 2.

Hồi Đáo Tam Quốc 2

Tin tức liên quan