Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Trải Nghiệm

Hồi Đáo Tam Quốc 2 > Tin tức > Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Trải Nghiệm

Chư vị Tướng Quân,

Nhằm tạo điệu kiện dễ dàng tham gia sự kiện Trải Nghiệm và Tri Ân dành trên trang chủ 123game.vn chúng tôi sẽ hướng dẫn chư vị thông qua bài viết dưới đây:

Bước 1:

Đăng nhập trang chủ 123game.vn

sk1

Bước 2:

Sau khi đăng nhập chư vị lựa chọn nút “Sự Kiện Vip” để tham gia vào sự kiện Trải Nghiệm và Tri Ân

Bước 3:

Trang sự kiện sẽ hiện ra chư vị vui lòng lựa chọn game tham gia là Vạn Tướng Trận.

Bước 4:

Lựa chọn sự kiện tham gia và làm theo đúng yêu cầu của sự kiện, phần quà sẽ được gửi vào Thư.

sk4

 

Hồi Đáo Tam Quốc 2

Tin tức liên quan