Liên Thông ngày 29/12

Hồi Đáo Tam Quốc 2 > Tin tức > Liên Thông ngày 29/12

Thân gửi Tướng Quân,
Để các vị Tướng Quân có cơ hội giao lưu và trải nghiệm game được tốt hơn, Hồi Đáo Tam Quốc 2 đã xem xét và tổng hợp ý kiến của các vị Tướng Quân nên tổng bộ Hồi Đáo 2 quyết định tiến hành Liên Thông các Cụm Máy Chủ.

lien-th

Thời gian:

Từ 14:00h – 17:00h ngày 29/12/2016.

Phạm vi:

Cổng 123game:

–Cụm Máy chủ S1-S14 với cụm máy chủ S9-S26

–Máy chủ S46 với S47 với S48

-Cụm máy chủ S31-S43 với  S36-S40 với  S44-S45

Cổng Zing:

-Máy chủ Z23 với Z24

-Cụm Máy chủ Z13-16 với Z17-19

Gói Quà Liên Thông

Trước khi liên thông sẽ nhận được gói quà Liên Thông cho tất cả người chơi trên máy chủ Liên Thông  qua hệ thống Thư.

1.Quà hỗ trợ cho máy chủ S1-S14, S46, S31-S43, Z23, Z13-16 

Phần Thưởng Số Lượng
Thẻ 5 Vạn Bạc 20
Thẻ 1000 Vàng Khóa 1
Phi Thăng Exp Đan 10
Bảo Thạch Rương Cấp 6 4
Đỉnh Cấp Chiêu Mộ Lệnh 3
Tiến Bậc Đan 300
Bồi Dưỡng Đan 20

2.Quà hỗ trợ cho máy chủ S9-S26,S47, S36-S40, Z24, Z17-19

Phần Thưởng Số Lượng
Thẻ 5 Vạn Bạc 30
Thẻ 1000 Vàng Khóa 2
Phi Thăng Exp Đan 15
Bảo Thạch Rương Cấp 6 6
Đỉnh Cấp Chiêu Mộ Lệnh 4
Tiến Bậc Đan 400
Bồi Dưỡng Đan 40

3.Quà hỗ trợ cho máy chủ bên S48, S44-S45

Phần Thưởng Số Lượng
Thẻ 5 Vạn Bạc 40
Thẻ 1000 Vàng Khóa 3
Phi Thăng Exp Đan 20
Bảo Thạch Rương Cấp 6 8
Đỉnh Cấp Chiêu Mộ Lệnh 5
Tiến Bậc Đan 600
Bồi Dưỡng Đan 50

Quy tắc Liên Thông

I.Đăng Nhập

Sau khi Liên Thông 2 cụm máy chủ, cổng vào các máy chủ không đổi.

Sau khi Liên Thông, các vị Tướng Quân đăng nhập từ máy chủ nào nào thì dùng nhân vật của máy chủ đó.

Sau khi Liên Thông, nhân vật sẽ không thay đổi đối với UID tương ứng server đó; các thông tin khác của nhân vật cũng không thay đổi.

Chú ý: các tài khoản có LV45 trở xuống, 14 ngày chưa đăng nhập vào Hồi Đáo 2, tài khoản Vip0 sẽ bị xoá.

II.Cách Ưu Hoá Đấu Trường:

Sau khi Liên Thông, số lần Đấu Trường của nhân vật vốn có sẽ không thiết lặp lại

Sau khi Liên Thông, người có xếp hạng Chiến đấu lực cao thì ưu tiên.
(vd Hạng 1 Đấu trường S1-S2 sẽ căn cứ vào hạng 1-5 bảng xếp hạng chiến đấu lực).

III. Cách Ưu Hoá Qua Ải Trảm Tướng

Xoá ghi nhớ lần đầu hạ gục.

Hạ gục tuyệt nhất sau khi liên thông sẽ lựa chọn dựa nguyên tắc ban đầu.

IV.Ưu Hoá Bảng Xếp Hạng

Thứ hạng bảng xếp hạng và thứ hạng mỗi máy chủ sẽ tự động xếp dựa vào quy tắc mỗi bảng xếp hạng.

V.Ưu hoá Bảng Xếp Hạng Võ Thần

Sau khi liên thông máy chủ, Danh Vọng là 0, tính Danh Vọng lại từ đầu, sau 1 tuần sẽ hiện võ thần mới.

VI. Ưu hoá Thông Thiên Tháp

Sau khi liên thông máy chủ, Bảng xếp hạng vốn có sẽ bị xoá; số tầng cao nhất sẽ được giữ lại.

Ghi nhớ bảng xếp hạng tầng 1 và tầng 2 hợp lại riêng ra, nếu số tầng giống nhau thì dựa vào thời gian qua ải mà xếp hạng ).

VII. Ưu Hoá Quân Đoàn

Sau khi liên thông máy chủ, thiết lặp lại mua hạn chế của Shop tích điểm Quân Đoàn.

Sau khi liên thông máy chủ, tiến độ Bí Cảnh Quân Đoàn ngày hôm đó không thay đổi.

VIII. Ưu Hoá Quần Anh Chiến:

Sau khi liên thông máy chủ thì dựa vào số sao mà xếp hạng, số sao giống nhau thì dựa vào thời gian xếp hạng.

IV: Ưu hoá Hải Vận, Trục Lộc Trung Nguyên, Viễn Chinh:

Sau khi kết thúc liên thông máy chủ, tiến độ của chiếm lĩnh thành trì, hộ tống bảo thuyền, viễn chinh sẽ thiết lặp lại.
Số lần mỗi ngày của Hải Vận, Trục Lộc Trung Nguyên, Viễn Chinh sẽ thiết lập lại.

IV: Thần Tướng:

Sau khi liên thông sẽ reset điểm đổi Thần Tướng (cần lưu ý đổi trước khi liên thông)

Lưu ý:

  1. Kịp thời nhận thưởng ở “Thư nhân vật”, sau khi liên thông thì phần thưởng sẽ bị xoá
  2.  Sau khi liên thông sẽ xoá những tài khoản V0, LV45 trở xuống và trong 14 ngày vẫn chưa đăng nhập (thoả 3 điều kiện này).
  3. Hai tiếng trước khi liên thông không nên tham gia các hoạt động như Hải Vận, Trục Lộc Trung Nguyên, Viễn Chinh… Khi liên thông sẽ xoá thông tin của các hệ thống trên.

 

Hồi Đáo Tam Quốc 2

Tin tức liên quan