Kết Quả Đệ Nhất Vương Giả

Hồi Đáo Tam Quốc 2 > Kết Quả Đệ Nhất > Kết Quả Đệ Nhất Vương Giả

Thân gửi chư vị Tướng Quân,

Trải qua chuỗi ngày cùng chinh chiến trong chiến trường Tam Quốc, Hồi Đáo Tam Quốc 2 xin công bố danh sách các vị Tướng Quân đứng đầu và mạnh nhất của sự kiện Đệ Nhất Vương Giả.

STT Tên Nhân Vật 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng
1 TichDu 18 15 15 15 15 15 15 15 123
2 HaiHo 15 15  15 15 15 15 15 15 120
2  anHuuMuc 15 15 15 15 15 15 15 15 120
3 HU-VO 8 15 15 15 15 15 15 15 113
3 NhanTuyLam 11 12  15 15 15 15 15 15 113
5 MrViệtHùng 18 12 12 13 12 15 15 15 112
6 ThuCongTu 5 15 15 15 15 15 15 15 110
7 TranBaDai 5 15 15 15 15 15 15 15 110
20 CaoCau 10 15 15 15 10 15 15 15 110
8 HuuVanHoa 5 15 15 15 15 15 15 15 110
9 NhímXù 7 12 15 15 15 15 15 15 109
10 OhYeah 10 15 15 15 12 12 15 15 109
11 TrầnHạoNam 15 15 15 15 15 15 15 105
 12 PhuongNhaNhi 15 15 15 15 15 15 90
13 s4.Illyasviel 12 15 15 15 15 15 15 102
14 Erya 13 13 13 15 15 18 13 100
15 s4.YenKhiem 12 15 10 15 15 15 15 97
16 Hữu Ma 12 15 12 13 12 15 15 94
17 KenMun 8 10 15 15 15 15 15 93
18 CuuTuKiet 2 13 18 10 10 13 10 15 91
19 YenVan 8 10 15 15 10 15 15 15 103
20 shino 6 12 15 15 12 15 75
21 Troll 12 15 18 11 13 69
22 ThaoLinh 10 15 13 12 50
23 VôDanh 6 15 15 15 15 66
24 Death 3 3 6 13 12 12 12 61
25 BIGBEN. 6 15 15 15 51
26 Hữu Lợi 6 12 15 15 48
27 LiCongKi 5 6 10 24 45
28 JayKaka 5 7 7 10 29
29 LoTuDat 5 5 5 15
30 YuNô 15 15
31 bach thu 15 15
32 hoancongtu 6 6 12
33 leto 11 11
34 BiVanHan 5 5
35 HamYen 5 5
46 Đại♥Thần 5 5

 

Ngày Tên Nhân Vật Server Trục Lộc Bắt Khổ Công Bị Bắt làm Khổ Công
7-Sep MrViệtHùng 13 2 thần bí, 1 top 10 Khổ Công
7-Sep ThaoLinh 15 2 top 10
7-Sep Troll 10 3 top 10 Khổ Công
7-Sep TichDu 1 1 thần bí, 2 top 10
7-Sep JayKaka 21 1 top 10
7-Sep ThuCongTu 1 1 top 10
7-Sep TranBaDai 19 1 top 10
7-Sep leto 1 1 top 10 , 2 top 20
7-Sep CaoCau 1 2 top 10, 1 top 20 Khổ Công
7-Sep YenVan 11 1 top 10, 2 top 20 Khổ Công
7-Sep OhYeah 9 2 top 10
7-Sep NhímXù 9 2 top 10 Khổ Công
7-Sep HU-VO 13 1 thần bí
7-Sep HaiHo 10 2 top 10, 1 thần bí  Khổ Công
7-Sep NhanTuyLam 3 1 top 10
7-Sep hoancongtu 20 2 top 20
7-Sep CuuTuKiet 1 top 10 Khổ Công
7-Sep LiCongKi 3 HC,YT Khổ Công
7-Sep ThuCongTu 1 HC
7-Sep HuuVanHoa 18 HC
7-Sep KenMun 4 HC, YT
7-Sep Hữu Ma 10 3 top 10 Khổ Công
7-Sep nhanTuyLam 3 1 top 10, 2top 20
7-Sep shino 3 top 20 Khổ Công
7-Sep s4.Illyasviel 4 3HC Khổ Công
7-Sep s4.YenKhiem 4 3HC Khổ Công
7-Sep Death 4 3 top 20 Khổ Công
8-Sep NhanTuyLam 3 3 top 10 Khổ Công
8-Sep hoancongtu 20 3 top 20
8-Sep HaiHo 10 3HC
8-Sep ThuCongTu 1 3HC
8-Sep TranBaDai 19 3HC
8-Sep VôDanh 21 3 top 20
8-Sep BIGBEN. 20 3 top 20
8-Sep LoTuDat 13 HC
8-Sep HuuVanHoa 18 3HC
8-Sep CuuTuKiet 13 3 top 10
8-Sep Hữu Ma 10 3 top 10
8-Sep HU-VO 13 3HC
8-Sep troll 10 3 top 10
8-Sep BiVanHan 1 HC
8-Sep TichDu 1 3HC
8-Sep anHuuMuc 9 3HC
8-Sep YenVan 11 2HC
8-Sep CaoCau 1 3HC
8-Sep OhYeah 9 3HC
8-Sep  Illyasviel 4 3HC
8-Sep MrViệtHùng 13 3HC Khổ Công
8-Sep YenKhiem 4 3HC
8-Sep NhímXù 9 3HC Khổ Công
8-Sep KenMun 4 2HC
8-Sep PhuongNhaNhi 11 3HC
8-Sep Erya 8 1 top 10, 1 thế lực
8-Sep  Hữu Ma 10 2top10
8-Sep Hữu Lợi 10 3 top20
8-Sep shino 3 3HC Khổ Công
8-Sep YuNô 13 3HC
8-Sep TrầnHạoNam 13 3HC
8-Sep death 4 3 top20 Khổ Công
8-Sep CuuTuKie 13 1 top 10 , 1 thần bí
9-Sep JayKaka 21 2 top 10 Khổ Công
9-Sep NhanTuyLam 3 3 top 10
9-Sep Troll 10 3 top 10
9-Sep VôDanh 21 2 top 10
9-Sep TrầnHạoNam 13 3HC
9-Sep anHuuMuc S9 3HC
9-Sep HaiHo 10 3HC
9-Sep ThuCongTu 3HC
9-Sep CuuTuKiet 13 2 top 10, 1 thần bí
9-Sep TranBaDai 19 3HC
9-Sep  HuuVanHoa 18 3HC
9-Sep  TichDu 1 3HC
9-Sep CaoCau 3HC
9-Sep OhYeah 9 HC
9-Sep HU-VO 13 3HC
9-Sep IIIyasviel 4 3HC
9-Sep NhímXù 9 3HC
9-Sep KenMun 4 3HC
9-Sep  LiCongKy 3 2 top 20
9-Sep MrViệtHùng 13 3HC Khổ Công
9-Sep LoTuDat 13 HC
9-Sep PhuongNhaNhi 11 3HC
9-Sep YenKhiem 2HC
9-Sep Hữu Lợi 10 3HC Khổ Công
9-Sep  Hữu Ma 3 top 10 Khổ Công
9-Sep YenVan 3HC
9-Sep Erya 8 1 top 10, 1 thần bí
9-Sep Dearth 3 3 top 20
10-Sep NhanTuyLam 3 3 top 10
10-Sep Bigben 20 3 top 10
10-Sep LiCongKy 3 2 top 10
10-Sep Vodanh 21 3 top 10
10-Sep ThaoLinh 15 3 top 10
10-Sep TranBaDai 19 3HC
10-Sep HuuVanHoa 18 3HC
10-Sep TrầnHạoNam 13 3HC
10-Sep NhímXù 9 3HC
10-Sep CaoCau 1 3HC
10-Sep ThuCongTu 1 HC
10-Sep anHuuMuc 9 3HC
10-Sep Hữu Lợi 10 HC
10-Sep LoTuDat 13 HC
10-Sep Erya 7 1 top 10, 1 thần bí
10-Sep TichDu 1 3HC
10-Sep Illyasvie 4 3HC
10-Sep HU-VO 13 3HC
10-Sep YenKhiem 4 3HC
10-Sep YenVan 11 3HC
10-Sep PhuongNhaNhi 11 3HC
10-Sep ThuCongTu 1 3HC
10-Sep HaiHo 10 3HC
10-Sep CuuTuKiet 13 2 top 10
10-Sep OhYeah 9 3HC
10-Sep MrViệtHùng 13 3HC Khổ Công
10-Sep Hữu Ma 10 3HC Khổ Công
10-Sep Hữu Lợi 10 3HC
10-Sep KenMun 4 3HC
10-Sep shino 3 3 top 10
10-Sep dearth 4 3top 10 Khổ Công
10-Sep  LoTuDat 13 HC
11-Sep  ThaoLinh 15 3 top 10 Khổ Công
11-Sep NhanTuyLam 3 3 top 10
11-Sep  PhuongNhaNhi 11 3HC
11-Sep TranBaDai 19 3HC
11-Sep  anHuuMuc 9 3HC
11-Sep ThuCongTu 1 3HC
11-Sep JayKaka 21 2 top 10 Khổ Công
11-Sep  NhímXù 9 3HC
11-Sep Bigbe 20 3 top 10
11-Sep OhYeah 9 3HC Khổ Công
11-Sep Erya 8 3HC
11-Sep YenKhiem 4 3HC
11-Sep  Illyasviel 4 3HC
11-Sep tichdu 1 3HC
11-Sep  HuuVanHoa 18 3HC
11-Sep HU-VO 13 3HC
11-Sep caocau 1 2HC
11-Sep TrầnHạoNam 13 3HC
11-Sep VôDanh 21 3 top 10
11-Sep Hữu Ma 10 2HC
11-Sep Troll 10 2 top 10, 1 thần bí
11-Sep  YenVan 11 2HC
11-Sep CuuTuKiet 13 2 top 10
11-Sep HaiHo 10 3HC
11-Sep MrViệtHùng 13 3HC Khổ Công
11-Sep Hữu Lợi 10 3HC
11-Sep Hữu Ma 10 3 top 10 Khổ Công
11-Sep shino 3 3 top 10
11-Sep death 4 3 top 10 Khổ Công
11-Sep KenMun 4 3HC
11-Sep HamYen 21 HC
12-Sep  NhanTuyLam 3 3 top 10
12-Sep ThaoLinh 3 top 10 Khổ Công
12-Sep ThuCongTu 1 3HC
12-Sep HaiHo 10 3HC
12-Sep CaoCau 1 3HC
12-Sep NhímXù 9 3HC
12-Sep Hữu Ma 10 3 top 10
12-Sep TranBaDai 19 3HC
12-Sep  Erya 8 3HC
12-Sep  Troll 10 1 top 10, 2 thần bí
12-Sep TichDu 1 3HC
12-Sep MrViệtHùng 13 3HC
12-Sep HU-VO 13 3HC
12-Sep anHuuMuc 9 3HC
12-Sep IIIyasviel 4 3HC
12-Sep YenKhiem 4 3HC
12-Sep YenVan 11 3HC
12-Sep OhYeah 9 3HC Khổ Công
12-Sep KenMun 4 3HC
12-Sep HữuMa 10 3 top 10
12-Sep TrầnHạoNam 13 3HC
12-Sep PhuongNhaNhi 11 3 top 10
12-Sep VôDanh 21 3 top 10
12-Sep HuuVanHoa 18 3 top 10
12-Sep shino 3 3 top 10 Khổ Công
12-Sep death 4 3 top 10 Khổ Công
12-Sep  LiCongKy 3 3 thần bí
12-Sep CuuTuKiet 13 1 top 10, 1 thần bí
13-Sep TranBaDai 19 3HC
13-Sep ThuCongTu 1 3hc
13-Sep  NhímXù 9 3HC
13-Sep HuuVanHoa 18 3HC
13-Sep Erya 8 2 top 10, 1 top thần bí
13-Sep TichDu 1 3HC
13-Sep bach thu 19 3 top 10
13-Sep NhanTuyLam 3 3HC
13-Sep Hữu Ma 10 3 top 10
13-Sep Troll 10 1 top 10, 1 thần bí
13-Sep IIIyasviel 4 3HC
13-Sep YenKhiem 4 3HC
13-Sep HU-VO 13 3HC
13-Sep anHuuMuc 9 3HC
13-Sep  CaoCau 1 3HC
13-Sep PhuongNhaNhi 11 3HC
13-Sep HaiHo 10 3HC
13-Sep MrViệtHùng 13 3HC
13-Sep OhYeah 9 3HC
13-Sep YenVan 11 3HC
13-Sep TrầnHạoNam 13 3HC
13-Sep BIGBEN 20 3 top 10
13-Sep Hữu Ma 10 3 top 10
13-Sep CuuTuKiet 13 2HC
13-Sep shino 3 3 top 10
13-Sep death 4 3 top 10 Khổ Công
14-Sep JayKaka 2 top 10
14-Sep NhanTuyLam 3 3 top 10
14-Sep ThuCongTu 1 3HC
14-Sep HuuVanHoa 18 3HC
14-Sep MrViệtHùng 13 3HC
14-Sep NhímXù 9 3HC
14-Sep TranBaDai 19 HC
14-Sep OhYeah 9 3HC
14-Sep anHuuMuc 9 3HC
14-Sep TrầnHạoNam 13 3HC
14-Sep CuuTuKiet 13 3HC
14-Sep CaoCau 1 3HC
14-Sep TranBaDai 19 3HC
14-Sep KenMun 4 HC
14-Sep YenVan 11 3HC
14-Sep Đại♥Thần 24 1 top 10
14-Sep HaiHo 10 3HC
14-Sep TichDu 1 3HC
14-Sep Erya 8 1 top 10 , 1 thần bí
14-Sep HU-VO 13 3HC
14-Sep KenMun 4 3HC

Phần Thưởng

-Phần thưởng sẽ được trao vào lúc 17:00h ngày 20/09/2016.

Hồi Đáo Tam Quốc 2

Tin tức liên quan